Wyzwania demograficzne

Demografia rządzi Europą niepodzielnie. Czy tego chcemy, czy też nie? Kontynent zestarzał się swoimi obywatelami. Rozpasał od dobrobytu i tendencja rozlała się po całej okolicy.
I nowe technologie, paradoksalnie nie pomagają w poprawie sytuacji. Nadchodzący zmierzch starej epoki i rynków pracy gotuje nam kolejny kryzys. Sztuczna inteligencja jest w stanie wprowadzić tak wielkie zakłócenie, że posady naszej cywilizacji mogą zatrząść się od samego dołu.

Opieka socjalna natomiast jest postrzegana często jako zbędne obciążenie. We wszystkich cywilizowanych krajach zasiłek na dziecko to rzecz normalna. Starania o uzmysłowienie tej realnej zaszłości decydentom bywa trudne.

Jak to wygląda w całej Europie?

Zawsze trawa w ogrodzie sąsiada jest bardziej zielona. I chciałoby się otrzymać świadczenie w jednym z zachodnich krajów.

Nie jesteśmy jednak ostatni w kolejce. Politycy stworzyli projekt PiS, który odpowiada na zapotrzebowanie społeczne.

Odsyłam do lektury na łamy poczytnych publikacji. Tam można znaleźć w szczegółach opisane komu przysługuje 500+.
Wyjaśnione jest też krok po kroku składanie wniosku na 500 plus Wniosek bez trudu można złożyć własnoręcznie nie wypatrując niczyjej pomocy.
Przez internet sprawa pójdzie bardzo sprawnie. Jeśli jednak ktoś nie wie — wniosek 500+ jak wypełnić — może skorzystać z pomocy ośrodków pomocy społecznej lub wypróbować jeden z poradników internetowych.

Szybka wypłata to znak firmowy systemu.
Rządowy projekt oddał w ręce obywateli chcąc zrobić pierwszy krok w kierunku poprawy stanu zastanego.

Zmiany w projekcie prawa następują sukcesywnie i od obecnego roku 500+ na pierwsze dziecko dla każdej rodziny jest zapisane w dokumentach, które podpisał i przegłosował sejm.

I jeszcze jedno pytanie. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać zasiłek na dzieci z programu rządowego. Otóż program 500+ bez kryterium dochodowego jest przyznawany wszystkim spełniającym podstawowe kryterium dzietności.

Co przyniesie najbliższa przyszłość nie wiadomo. Jednak my powinniśmy być dobrej myśli. I patrzeć ufnie na nadchodzące przemiany